Cung cấp tất cả công nghệ in hình trên mọi chất liệu. Hãy gọi cho chúng tôi 0908 890 348
Máy in phun màu Epson
Bảo Hành 12 tháng, đầu phun 3 tháng... Máy in dùng hệ thống mực nước: 4.700.000 VND Máy in dùng hệ thống mực nhiệt/mực dầu: 5.400.000 VND
Mã hàng: EP-L300
Mã hàng : EP-L120
Mã hàng: EP-L1800 Máy đi kèm bộ tiếp mực nước: 14.800.000 Máy đi kèm bộ tiếp mực nhiệt: 15.200.000
Mã hàng: EP-L800 Máy đi kèm bộ tiếp mực nước: 7.800.000 Máy đi kèm bộ tiếp mực nhệt: 8.800.000
Mã hàng: EP-L350
Bảo hành 12 tháng về máy, bảo hành 3 tháng về đầu phun Máy in dùng hệ thống mực nước: 4.800.000 VND Máy in dùng hệ thống mực nhiệt/mực dầu: 5.500.000 VND
Máy đi kèm hệ thống mực nhiệt Bảo hành 12 tháng về máy, 3 tháng về đầu phun
Len dau trang