Cung cấp tất cả công nghệ in hình trên mọi chất liệu. Hãy gọi cho chúng tôi 0908 890 348
Máy ép chuyển nhiệt (New)
Four station heat press machine
150*150mm 260℃ 0-999s 220V 400W 580*470*540mm 41.5KG 400*500mm 260℃ 0-999s 220V 3KW 1220*750*650mm 130KG 400*600mm 260℃ 0-999s 220V 3KW 640*1020*960mm 150KG 500*700mm 260℃ 0-999s 220V 4.5KW 1800*980*1500mm 370KG 600*800mm 260℃ 0-999s 220V 6KW 1900*1000*1500mm 390KG
Mã sản phẩm : CUYI-GY101
Mã sản phẩm : CUYI-YT102
Mã sản phẩm : CUYI-GY103
Mã sản phẩm : CUYI-DG101
Mã sản phẩm : CUYI-DG102
Mã sản phẩm : CUYI-QD101
1 2 3
Len dau trang